หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Patch links and information for Rayman Legends

With Ubisoft Connect, your game will remain up to date and you will be prompted to update your game automatically. Offline users will need to switch Ubisoft Connect to Online mode, more info on this can be found on this link.

If you prefer to manually download your updates or you are encountering a technical issue you can find the relevant download links below. Be sure to get the correct version to avoid problems.

Unless otherwise stated, updates must be installed in the order of release.

Patch 1.01  |  Fix List
Patch 1.02  |  Fix List

For a full list of what is fixed in this update please see the fix list below:

Patch 1.01
- Update the age rating result.
- Improve the FPS issue of musical maps.
- Fixed the bug from players experiencing connection issues from the Ubisoft server.
- Corrected  “Polish” & “Norwegian” localization issue on the game explorer shortcut menu.
- Resolved the “integrity check” issue in Steam.  
- Removed “Windows 8” support in the readme file.

Patch 1.02
- Fixed the issue that some players will encounter slow frame rates when using graphic cards that support low refresh rates.
- Fixed the issue that some players will encounter black border when playing the game with some resolutions. 
- Fixed the issue that players from some countries cannot access to Ubisoft server.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร