หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Accessing Assassin's Creed Chronicles: China when owning the Assassin's Creed Unity Season Pass

If you own the Assassin's Creed Unity Season Pass you will be entitled to download Assassin's Creed Chronicles: China for free. 

To download the game:
 
Ubisoft Connect
If you own the Ubisoft Connect version of the Assassin's Creed Unity Season Pass your game will automatically appear in your games library when the game has been released.
You can then click on the game to download it then launch it from your Ubisoft Connect games library.

Steam
If you own the Steam version of the Assassin's Creed Unity Season Pass your game will automatically appear in your games library when the game has been released. 
You can then click on the game to download it then launch it from your Steam games library. 

Playstation 4
If you own the Playstation 4 version of the Season Pass you can download the game for free from the Playstation Store. 

Xbox One
If you own the Xbox One version of the Season Pass you can download the game for free from the Xbox Market Place.

Do not hesitate to contact us if you have any other questions. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร