หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

In-App Purchases

What is a VIP pass?
VIP passes allow you to play as many songs as you wish for the duration of your pass. When a VIP player enters a room, all songs become free to play. Players won't need to spend a single coin to dance on their favorite songs. This is perfect for your daily experience, family use or to organize parties, for example. 

There are two types of passes:
-24h pass: one time purchase to get total access for twenty-four hours. 
 
-Long duration passes: you can choose between a one month, 3 month or 12 month subscription.
 
The long duration passes are renewed automatically. The cost of the pass will be billed to your bank account 24 hours before the end of the subscription period. For example, if you purchase a 3-month subscription, your account will be billed one day before the end of the 3-month period.
You can cancel anytime for any reason from your first party account (Google Play or iTunes depending on your device).

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร