หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

iOS General Troubleshooting

To begin with, please make sure you have a backup via iTunes or iCloud of your iOS device and make sure the OSX is fully up to date. If you need assistance with this, please contact Apple directly.

After this please try the following steps:

1) Please start by closing the application and re-opening it

2) If the issue persists, please restart your device

3) Make sure that your device is up to date and that your device is connected to Wi-Fi

The following steps may cause you to lose your saved data so pleased make sure your device is backed up before doing the next step.

4) After confirming the save data is backed up, delete and reinstall the app

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร