หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Android General Troubleshooting

Please try the following troubleshooting suggestions:

Please note the following steps may differ slightly depending on your device.

- Please make sure your device is updated to the latest firmware.
- You should be able to check for a software update by accessing your phone system settings.
- You may wish to consult your device handbook for further instructions.

- Please ensure your app is updated to the latest version.
- Access Google Play Store
- Press the menu button and select My Apps
- If there is an update for your app it should be listed here, tap the app to install it.

- Try restarting your device.
- Hold down the power button and select Restart

- Please disable Power Saving mode if your device has this feature.
 
- Close down any other background apps before accessing your app.
- Access your devices Task Manager
- Go the Active or Running tab
- Close down your applications from here.
 
- Please try accessing the app with a full battery.
 
- Please set the device to Airplane Mode
 

Please be aware the following two steps may remove the save file stored on your device:

- Please clear the data and cache of this app and try accessing it again.
- Access your devices Application settings
- Select your app from the list
- Touch Clear Cache and Clear Data
 
- Reinstall the app
- Access your devices Application settings
- Select your app from the list
- Touch Uninstall
- Reinstall the app from the Google Play Store.

If this does not resolve your issue, please contact us and make sure to provide us your exact device model and your Android system version.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร