หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Gameplay Questions

How do I control Rayman?
Rayman runs automatically, tap on the jump icon to jump and tap on the punch icon to attack.

How to progress in game?
When playing levels you have to collect as many lums as possible to save “Teensies”.

How to use gadgets in levels? 
Tap on the gadget icon you would like to use and tap on “Go” to launch the level.

How do I earn a Crown in a level?
You will receive a Crown when you collect 100% lums in one try.

How do I unlock an “Invaded” level?
When you earn a Crown in a normal level you will unlock a harder version of it.

How to navigate in the World Map? 
Swipe anywhere on the screen to move the world map.

How to unlock new heroes?     
You have to save enough “Teensies” and reach the heroes bubble in the world map.

How to switch between heroes? 
Simply touch the heroes bubble.

Is it possible to switch the controls?
Yes, select options in the main menu and choose “Inverted controls”.

What is the “Death levels” goal?  
Finish the level in the fastest time and get ranked in “My success leaderboard”.

Is there any link between “Rayman jungle run” and “Rayman Fiesta run”?
Yes, all the lums won in “Rayman Jungle Run” are automatically transferred to “Rayman Fiesta Run”.


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร