หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Unlockable Altair, Ezio, and Connor outfits

Outfits:

When you launch the game, it will perform an online check to see what previous Assassin's Creed games you have played.
 
1. If you have played one previous Assassin's Creed game, you unlock Altair.
2. If you have played two previous Assassin's Creed games, you unlock Ezio.
3. If you have played three previous Assassin's Creed games, you unlock Connor.

If there is no record of previous game ownership for you, you will not be able to unlock these costumes. However, every time the game launches it performs this check, so if you go and play the previous games for a little while you'll be able to unlock them.

It is also important that the games played are on the same account.

To access the unlocked outfits, board your ship Jackdaw which becomes available as part of Memory Sequence 3, Memory 4. When you enter the cabin and interact with the mannequin, you will be able to access the outfits in the appropriate menu.

Please note that it can take up to 24 hours for the tracking systems to update fully.

Relics:

Relics can be unlocked by playing some multiplayer games on Assassin's Creed Brotherhood and Assassin's Creed Revelations again.

Please note that it can take up to 24 hours for the tracking systems to update fully.


If you have any other question, feel free to contact us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร