หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Using custom map markers in Assassin's Creed Valhalla

You can use custom map markers to remind yourself of places you still want to explore or for your own orientation when you travel through the world of Assassin's Creed Valhalla

To manage your custom map markers, open the in-game menu and change to the World tab. On the bottom of the screen you will see the commands for placing and removing map markers. 

Custom map marker on the world map in Assassin's Creed Valhalla
Map of England with a custom marker.

You can place up to three custom markers. When trying to place a fourth marker, it will move your first marker to the new position. 

If you try to place a marker in the same position as an existing one, it will be removed from the map.

Once you reach the position of the marker in game, it will be automatically removed from your map. 

Feel free to get in touch if you have additional questions!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร