หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Troubleshooting connectivity issues in Trackmania Turbo (PlayStation 4)

Before diving into the thick of the troubleshooting, it is important to understand that your Internet Service Provider (ISP) and the way you share the connection speed play a huge role in how you experience the game.

Start by testing your network connection. If the test shows that your connection is limited, try the below steps in the order listed.

Please try connecting to the game after completing each step to see if the issues have been resolved.

• Reset network hardware.
• Switch to a wired connection.
• Enable UPnP.
Please contact your ISP for additional information and help with enabling this feature.
Forward ports used by the game.
Below are the ports you need for Trackmania Turbo:

TCP: 80, 443, 2350-2550, 3478, 3479, 3480.
UDP: 2350-2550, 3478, 3479.

This step will also help you establish an Open NAT for your connection with the game.
• Place the console in DMZ.
• Check for external restrictions.

If you continue to experience issues with your connection to the game after trying these steps, please get in touch.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร