รายงานคนโกงใน The Division

หากคุณพบเห็นผู้เล่นใน The Division ที่ฝ่าฝืนกฎใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของเราโปรดรายงานผู้เล่นในเกม

เพื่อรายงานผู้เล่น:

•  เลือกบัญชีชื่อผู้ใช้จากแชทในเกมหรือส่วน Nearby Agents ที่เมนู Group Management 
 
User-added image

•  เลือก Report Player
•  ทำเครื่องหมายถูกต้องที่ผู้เล่น
คุณสามารถกรอกความคิดเห็นหากต้องการ
 
User-added image

•  เลือก Submit

โปรดติดต่อเราหากมีคำถามใดๆ!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร