หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Reporting cheaters in The Division

We believe in fair play for everyone and we understand how frustrating and disruptive it can be when coming across this type of behaviour. Please be assured that we are actively enforcing our code of conduct and taking the necessary actions to fight against cheaters.

While we are planning our making our own investigations and refining our systems to improve our methods we would like to offer you the possibility to report cheaters directly. If you believe you encountered a cheater in-game we will review any reports on a case by case basis and take the appropriate steps in order to punish the players involved. To do so please contact us with the information below:
 
Reported Player's Username:
Time of observed cheat:
Description of cheat used:

Please note we would need a video showing the cheat used as only videos could help us finding a cheat not detected by our tools in order to not only enforce the code of conduct but also improve our anti-cheat system to detect cheaters more efficiently. We understand the potential impact of cheaters on the gaming experience and are making fighting against cheat one of our higher priorities.

Please note that sanctions will not be put in place without sufficient evidence so we ask that you only report what you believe to be legitimate cheaters.

Any report will be investigated thoroughly which mean it could take a few working days before the investigation comes to a conclusion and both status of the investigation and its outcome cannot be discussed.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร