หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Auto-renewal system for the Just Dance Unlimited subscription


If you purchase a Just Dance Unlimited subscription on Xbox One, Wii U or Nintendo Switch, an auto-renewal option is not available. Once the subscription ends, you will need to purchase an additional one in order to restore access to the Just Dance Unlimited content. 

If you purchase a subscription to Just Dance Unlimited on PS4, auto-renewal will be activated by default. If you wish to disable it, navigate to the following:
 
[Settings]>[Playstation Network/Account Management]>[Account Information]>[Services List]

Locate your Just Dance title from the list and then select the subscription you purchased. Select Cancel Automatic Renewal to disable the auto-renewal feature.

If you change your mind later and decide you would like to re-enable it, you can navigate back to the same screen and the Cancel Automatic Renewal button will now say Restart Automatic Renewal. Select Restart Automatic Renewal and you're all set!

Please note that a one year subscription will not have an option to auto-renew.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร