หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Multiplayer connection issues in Ghost Recon: Future Soldier

Image

If you are receiving any multiplayer connection issues, or having trouble connecting to a multiplayer game please try the following:

Xbox 360

- Start by testing your Xbox live connection with the following steps:

1. Start at the Xbox 360 dashboard.
2. From the My Xbox menu scroll to the far right to System Settings.
3. Choose Network Settings.
4. Select your connection type (wired or wireless).
5. Choose Test Xbox Live connection.

- If this test shows your connection as either moderate or strict then you will most likely have some sort of interference within your connection to Xbox Live. In this case, please try the steps below:

1. Restart your network hardware. Turn off your Xbox 360, Modem, and Router and wait about 15 - 30 seconds
2. Fully power up your modem
3. Fully power up your router
4. Turn on your Xbox 360 and test the Xbox Live connection again.

- At this point if you still have trouble then you may have a firewall interfering with your connection. Please configure the following network ports within your router:

TCP 53
TCP 80
TCP 3074

UDP 88
UDP 3074
UDP 53

- Finally, if this does not solve your issue, try placing your Xbox 360 in the DMZ of the router or establishing a direct connection to your modem and retry.

For more information, please visit the Xbox Support Article on this subject.

Playstation 3


- Start by testing your network connection with the following steps:

1. Start at the PS3 XMB.
2. Scroll to Settings.
3. Choose Network Settings.
4. Select Internet Connection Test.

- If this test shows your connection as NAT type 3, then you will most likely have some sort of interference within your connection to the online servers. In this case, please try the steps below:

1. Restart your network hardware. Turn off your PS3, Modem, and Router and wait about 15 - 30 seconds
2. Fully power up your modem
3. Fully power up your router
4. Turn on your PS3 and test the network connection again

- At this point if you still have trouble then you may have a firewall interfering with your connection. Please configure the following network ports within your router:

PlayStation Network Required Ports
UDP: 3658
UDP: 3478-3479
TCP: 80, 443, 5223

Game Ports for Ghost Recon: Future Soldier
UDP &TCP: 2346, 80, 21400

- Finally, if this does not solve your problem, try establishing a direct connection to your modem (bypass the router) and retry.


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร