หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Anno 2070 - Saved games compatibility with Ubisoft+

When you subscribe to Ubisoft+, you can continue using your existing Anno 2070 saved games, but there are specific situations that could make the save game incompatible after unsubscribing from Ubisoft+

Before going into the details, one step you can take to mitigate any issue is to make a backup of your save files.

When using an Anno 2070 save files with the Ubisoft+ version of the game, all the Downloadable Content (DLC) included in the Ubisoft+ version is added to the save file. At this point, that save file will become incompatible with versions of the game that do not have the DLCs.

This means, if you unsubscribe from Ubisoft+ and do not own the DLCs, you will lose the progression you had in the Ubisoft+ version of the game.
 
If you find yourself in this situation, there are some options:

• If, at any point in the future, you get access to the DLCs (through owning the Season Pass, for example, or renewing your subscription), these save files will be usable again.
• If you have a save file that wasn't loaded and overwritten within the Ubisoft+ version of the game, you will be able to load this save (though your progression within the Ubisoft+ version of the game will be lost)

For any further questions, feel free to contact us

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร