เปลี่ยนตัวเลือกภาษาใน Immortals Fenyx Rising

เพื่อเปลี่ยนภาษาเมนู เสียงหรือคำบรรยายในเกม

•  เปิดเมนูหยุดชั่วคราว
•  เลือก Options
•  ไปยังแทป Language 
•  เลือก Menu Language (ภาษาเมนู), Audio Language(ภาษาเสียง) หรือ Subtitle Language(ภาษาคำบรรยาย) 
•  เลือกภาษาที่คุณต้องการจากเมนู drop-down ที่แสดงขึ้น
•  กดปุ่ม Apply ค้างไว้เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

โปรดทราบว่าคุณอาจจะต้องดาวน์โหลดภาษาเสียงเพิ่มเติมเพื่อใช้ในเกม

หากมีคำถามใดๆ กรุณาติดต่อเรา

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร