หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

The Cutscenes Glitch

คำถาม:

The cutscenes glitch (either in OpenGL or software mode).

คำตอบ:


To resolve this issue:
  • Make sure you have a video card with at least 6MB of video memory. If you do not, you will need to run the game in software mode.
  • If you do have a 6MB video card, you may need to update the OpenGL extensions on your MAC.
  • Also, turning off virtual memory, and closing any open extensions can help with this problem.
  • If using a Powerbook, in the Energy Saver Control Panel (Advanced Settings), turn off (uncheck) Allow Processor Cycling and Reduce Processor Speed.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร