หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Requisitos mínimos para Silent Hunter 2

คำถาม:

¿Cuáles son los requisitos mínimos para Silent Hunter 2?

คำตอบ:


Antes de instalar Silent Hunter 2, por favor, comprueba que tu sistema reúne o sobrepasa los siguientes requisitos:

Requisitos mínimos
  • Windows 95/98/ME
  • Pentium II a 266Mhz (se recomienda PIII 600)
  • 64MB de RAM (se recomienda 128MB de RAM)
  • DirectX 8 o superior
  • 650MB de espacio libre en el disco duro
  • Tarjeta de vídeo 3D con 16MB compatible con DirectX 8 (se recomiendan 32MB)
  • Conexión a Internet/LAN para un enlace opcional con Destroyer Command

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร