หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

What is Castling?

คำถาม:

What is Castling?

คำตอบ:


Castling is a single move involving both the king and a rook. Castling king-side moves the king from e1 (e8 for Black) to g1 (g8 for Black) and the rook from h1 (h8 for Black) to f1 (f8 for Black). Castling queen-side moves the king from e1 (e8 for Black) to c1 (c8 for Black) and the rook from a1 (a8 for Black) to d1 (d8 for Black). Castling is only permitted if:
· The king is not in check.
· Neither the king nor the relevant rook has previously moved in the game.
· There are no pieces between the king and the rook.
· None of the squares the king must move across are attacked by an enemy piece or pawn.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร