หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Myst Book Causes Lockup

คำถาม:

Clicking on the Myst book will cause the computer to lock up with a blank screen.

คำตอบ:


A number of possible solutions exist for this issue.


Display Settings

First make sure that you have the latest drivers installed for your video card, and that it is capable of running at 24 bit True Color. Your desktop colors must be set to at least 24 bit color, it is a system requirement. If your desktop color is already set to 24 bit or greater, try the next step.

Multimedia Settings

Check the "Preferred Playback Device" in the Multimedia section of the Control Panel.

To do this:
1) Go to Start, Settings and Control Panel.
2) Double-click on the Multimedia icon.
3) In the "Playback" section, change the "Preferred Device" line to the read "Wave Out" or "Playback" for the system's appropriate sound card. You do not want this line to say "Wave Device for Voice Modem". It needs to be set to the "Wave Out" or "Playback" for the particular sound card. For example: "SB16 Wave Out".

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น