หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Fatal OE Error On Launch

คำถาม:

When starting Myst Masterpiece Edition, I receive the error "Fatal OE."

คำตอบ:


This is a video card conflict. Try disabling the Direct Draw option in DirectX.

To do this:
1. From the desktop, click on the Start button.
2. Go to Find - Files or Folders.
3. In the Look In box make sure that it says (C:)
4. In the Named box type in "dxdiag" and hit ENTER.
5. When the DirectX Properties window comes up, click on the Display tab at the top (If there is no "dxdiag" you need to update to the latest version of DirectX located at http://www.microsoft.com/directx.
6. Under the DirectX Features section make sure that the DirectDraw says "Disabled". If it says "Enabled", then click on the "Disable" button. 7. Now try the game again.

If you still get the error, try the steps above, but in addition to disabling Direct Draw, disable the Direct 3D as well. If none of these steps work, try letting the program access a different sound driver.

To do this:
1. From the desktop click on "Start, Settings, Control Panel".
2. In the Control Panel, double-click on the "Multimedia" icon.
3. Under the "Playback" section there is a "Preferred Device" window.
4. Change this to "Use any available device".
5. Click "OK" and try the program again.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น