หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Capitalism II Minimum Requirements

คำถาม:

What are the Minimum System Requirements for Capitalism II?

คำตอบ:


  • Windows 95/98/2000/ME/XP
  • Pentium II 233 (PII 350 recommended)
  • 64MB RAM (128 MB recommended)
  • 4x CD-ROM/DVD-ROM Drive
  • 250 MB free hard disk space
  • Video card with DirectX 8 compatible Driver
  • DirectX 8 compatible sound card
  • Multiplayer support (2-7 players) 56.6 Kbps or faster connection for Internet play; TCP/IP or IPX compliant network.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร