หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Do I need to have the CD in the drive to play Chessmaster 9000?

คำถาม:

Why does Chessmaster 9000 keep telling me I need the CD when I try to run it. I did a full install!

คำตอบ:


Chessmaster 9000 uses a form of copy protection known as "CD Refresh". Approximately every two weeks or every two dozen sessions (whichever comes first), the program will ask you to put in a Chessmaster 9000 CD for verification purposes. Additionally, you may at times be notified that you will need a CD the next time you run the program, so you can have it handy.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร