หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

System requirements for Petz 5

คำถาม:

What are the minimum system requirements for Petz 5?

คำตอบ:


Here are the system requirements for this game:
Windows 98/2000/ME/XP (Windows 95/NT not supported)
Pentium II 400MHz, or higher
128MB RAM (256MB RAM for Windows XP)
4MB DirectX 8.1 compatible video card (capable of 256 colors 1024x768 resolution)
DirectX 8.1 compatible sound card
600MB free hard disk space
properly configured CDROM drive (CDRW drives not supported)

Please note the following cards are not supported:
Voodoo 3
All Intel Graphics Controllers

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร