หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Raven Shield Console Commands

คำถาม:

Raven Shield Console Commands

คำตอบ:


The Console

The Console key (`) brings up the game console, which shows you a list of the previous game messages. It also allows you to enter a number of simple commands. You can also enter console commands in the chat window, using the Global Chat key (Y) or Team Chat key (U), by putting a “/” in front of the command to let the game know what comes next is not a chat message.

Basic Commands

These console commands are available to all players on a server.

~ name [new_name] - Changes your multiplayer name to “New Name”

~ say [message] - Sends “Message” to everyone in the game

~ teamsay [message] - Sends “Message” to everyone in your team

~ quit - Exits the game

~ fps - display Frames Per Second

~ hideweapon - hides the first person weapons

~ showweapon - shows the first person weapon

~ shot - takes a screenshot and saves in system directory

~ writeprofile [filename] - Saves the option settings under the specified filename in the Save directory

~ loadprofile [filename] - Loads the option settings from the specified filename in the Save directory

~ votekick [player_name] - Begins a one minute voting process to kick a player off the server. Players can vote once during the voting period by pressing the Toggle Vote Window key (F3). Each time a player votes a message appears in the chat display area: "[player_name] votes [response] to kick out [player_name]". If over 50% of the players vote yes the player is automatically kicked out and all players receive the following message: "Vote passed! [player_name] kicked off server". Once 50% of the players vote no the vote cannot pass and all players receive the following message: "Vote failed! [player_name] can stay and play". Each player can only call a votekick once every five minutes.

~ votekickid [player_id] - Same as votekick command but uses the players id#, which can be obtained using the playerlist command, the instead of name

~ vote [1,2] - Once someone starts a vote you can vote either using the F3 voting window or by entering this command. (1 = Yes, 2 = No)

~ playerlist - Lists all players and their ID#s in the console

~ maplist - Lists all maps and their ID#s in the console

~ suicide – Kills your character instantly

~ adminlogin [admin_password] - Allow you to enter that administrator password to gain access to administrator only commandsAdministrator Only Commands

To have access to these commands you must either be the server or enter the correct administrator password using the adminlogin command.

~ newpassword [new_admin_password] - Changes the admin password from [old_ password] to [new_password] and sends the following message to all players: “[admin_name] has changed the administrator password”

~ switchlevel [mapname] - switches to that map

~ kick [player_name] - Kicks the player off server and displays the following message to all players: "[player_name] was kicked off the server by [admin_name]"

~ kickid [player_id#] - Same as kick command but uses the players id#, which can be obtained using the playerlist command, the instead of name

~ restartmatch [explanation_text] - Ends the current round, resets all statistics to zero, and displays the following message to all players: "[admin_name] restarts the match: [explanation_text]"

~ restartround [explanation_text] - Restarts the current game-round, resets all statistics to what they were at the beginning of the round, and displays the following message to all players: "[admin_name] restarts the round: [explanation_text]"

~ map [map_id#] [explanation_text] - Ends the current round immediately, changes the server to the designated map, and displays the following message to all players: "[admin_name] ends the round and changes the map to [map_name]: [explanation_text]"

~ writeserver [filename.ini] - Saves the current server setup under the specified filename in the Save directory

~ loadserver [filename.ini] - Load a server setup from the specified filename in the Save directoryTo launch a server from the command line, player needs to enter that command : ucc server server.cfg: [filename.ini]

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น