หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

I Cannot Put the Paintbrush Away

คำถาม:

I was using the paintcan to paint my pet. I accidentaly put the paintcan away without the brush and now the brush is stuck on the screen. I cannot seem to put the paint brushes away.

คำตอบ:


If you are having trouble with the paintbrush staying on the screen, try this workaround:

1. Browse to the Petz directory (c:\program files\ubi soft\studio mythos\petz 5\resource\toyz)
2. Copy the 'paint can.toy' file into another separate folder.
3. Launch petz 5. Close petz 5.
4. Put the 'paint can.toy' file back into the toyz folder.
5. Launch petz 5.

The paintbrush should no longer be on the screen anymore. In the meantime, try to avoid putting the paintcan away without the brush. You can put the brush back in the paint can and then put them both away.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร