หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Ho bisogno di sostituire il manuale di un gioco o un CD

คำถาม:

Ho danneggiato il CD/manuale di Rogue Spear per Playstation,è possibile avere un ricambio?

คำตอบ:


  • Prima di inviarci il prodotto contatta l’assistenza tecnica per via telefonica o mail.Ti verrà spiegato esattamente come comportarti per ottenere la sostituzione del tuo prodotto non funzionante.Conserva sempre l’eventuale ricevuta d’acquisto in quanto potrebbe essere necessaria.

Ogni prodotto Ubi Soft Italia è garantito per la durata di 90 giorni entro I quali può essere sostituito se risultasse non funzionante,non è però prevista la sostituzione in caso di prodotti danneggiati a causa di un utilizzo non corretto;se quindi il CD è rotto o presenta evidenti anomalie (graffi,macchie…) non ci sarà possibile sostituirlo.

Per il manuale spesso rendiamo disponibili i manuali online,cercali sul nostro sito nella sezione Download – Manuali...


~


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร