หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Perchè non sono in grado di utilizzare scacchiere e pezzi True3D?

คำถาม:

Perchè non sono in grado di utilizzare scacchiere e pezzi True3D?

คำตอบ:


Chessmaster 9000 richiede almeno una scheda video con 16MB di memoria video per visualizzare correttamente scacchiere e pezzi True3D. In aggiunta la scheda video deve essere compatibile DirectX 8.1 e avere gli ultimi drivers aggiornati per un funzionamento ottimale, diversamente non sarà possibile utilizzare nessun pezzo o scacchiera True3D. A volte a seconda della capacità della vostra scheda video non sarà possibile usufruire di alcune funzioni grafiche avanzate come riflessi, ombre o bump-mapping.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร