หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Cheat codes

คำถาม:

Des cheat codes pour mon jeu?

คำตอบ:


Cheat Codes :

Pendant le jeu, pressez la touche « Entrée », tapez l’un des codes suivants puis ré-appuyez sur « Entrée ». Un message texte apparaîtra chaque fois qu’un code sera correctement rentré...
- avatargod = invincibilité.
- teamgod = invincibilité pour toute l’équipe.
- Nobrainer = stoppe l’intelligence artificielle de l’équipe ainsi que celle des terroristes.
- explore = stoppe les conditions de victoire (vous ne pouvez ni gagner, ni perdre. Il vous faudra appuyer sur Echap pour annuler la mission).
- 5fingerdiscount = Remet tous les objets de l’inventaire au niveau du début de mission.
- theshadowknows = invisibilité
- teamshadow = invisibilité pour toute l’équipe
- Bignoggin = mode « grosses têtes ».
- Meganoggin = mode « très grosses têtes ».
- Clodhopper = Mode « grands pieds ».
- Turnpunchkick = rend les personnages aussi fins qu’une feuille de papier.
- 1-900 = fait respirer les personnages de façon exagérée.

Accès à tous les niveaux :

1) Avant de commence à jouer, allez sur l’icône de raccourci du jeu et placez-vous sur « proprietés » après avoir cliqué avec les bouton droit de la souris
2) Rajoutez un espace puis tapez « shelljump88 » (sans les guillemets) à la fin de la ligne du champ « cible »
3) Lorsque vous commencerez la partie, vous pourrez alors choisir la mission qui vous intéresse

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร