หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

System Requirements for Morrowind

คำถาม:

What are the minimum requirments for Morrowind and addons?

คำตอบ:


If you do not meet the minimum specification for the game, Morrowind will more than likely not run on your machine. If you have a fast processor, but only a 16 MB video card, you do not meet minimum specifications. If you have 512 MB of RAM, and are running Windows 95, you do not meet minimum specifications. All of your computer's components that are listed in the minimum specifications must meet or exceed the minimums to run Morrowind.

If you have a video card not listed on our list of supported video cards, your card “may” run Morrowind, but we offer no technical support to help you get it running.

The minimum specifications are:

* Windows Me/98 128MB RAM
* Windows XP/2000 256MB RAM (Windows NT NOT supported)
* 500mhz Intel Pentium III, Celeron, or AMD Athlon processor.
* 8x CD/DVD-ROM Drive
* 1 GB free hard disk space
* Windows swapfile
* DirectX 8.1 (included)
* 32MB Direct3D Compatible Video card and DirectX 8.1 compatible driver
* DirectX 8.1 Compatible Sound Card
* Keyboard, Mouse

Supported Video Card Chipsets:
NVIDIA GeForce 4
NVIDIA GeForce 3
NVIDIA GeForce 2
NVIDIA GeForce 256
NVIDIA TNT2
ATI Radeon 8500
ATI Radeon 7500
ATI Radeon 7200
ATI Radeon

The reason that some chipsets are not listed as supported is simply because either they do not offer a card with 32 MB of memory or they do not have Certified DirectX 8.1 compatible drivers.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร