หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Non resco più a caricare il salvataggio...

คำถาม:

Il sistema si è bloccato/ ho chiuso la finestra scorrettamente/ ecc... e, quando ho tentato di ricaricare il gioco, il gioco parte.

คำตอบ:


Non è possibile salvare il gioco in maniera autonoma. Potete, per sicurezza, conservare i file di salvataggio disponibili nella cartella Ubi Soft\Media\Dir\Save, ma non è garantito il corretto funzionamento del gioco al reinserimento di questi file, a causa dell'utilizzo dei server in rete per la spedizione delle e-mail.
Allo stato attuale non è possibile ripristinare un salvataggio corrotto.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร