หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Critical Error - General Protection Fault - History

คำถาม:

Cuando intento iniciar Tom Clancy's Splinter Cell, me aparece una ventana con este texto:

Critical Error
General Protection Fault!
History:

y no se pone en marcha el juego.

คำตอบ:


Este problema se suele presentar cuando el PC donde se está tratando de hacer funcionar el juego no cumple alguno de los requisitos mínimos, principalmente en el apartado de tarjeta gráfica.

Ten en cuenta que si el PC no dispone de una de las que aparecen enlistadas externamente en la caja del juego (puedes verlas también ) no podrás hacerlo funcionar con esa configuración.

Si tienes una configuración que cumple los requisitos míninos y con una tarjeta gráfica válida, seguramente necesitarás actualizar los controladores (drivers) de la tarjeta gráfica. Para ello descárgalos de la web del fabricante (http://www.ati.com, http://www.nvidia.com o http://www.matrox.com) e instálalos siguiendo las instrucciones del fabricante de los mismos. Siendo muy aconsejable a continuación, actualizar el juego a la última versión mediante el parche que podrás encontrar a partir de .


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร