หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Patch per URU

คำถาม:

Esistono patch per URU: Ages Beyond Myst?

คำตอบ:


Si, ecco la patch 1.2

 

ftp://patches.ubi.com/uru_ages_beyond_myst/uru_update_v1.2.exe

http://patches.ubi.com/uru_ages_beyond_myst/uru_update_v1.2.exe

 

 

 

 

Principali bug corretti:

Si sono verificati diversi casi di problemi con collisioni e attraversamenti casuali in diverse Età. Questa patch corregge tutti i casi conosciuti.

 

Correzioni per le schede grafiche Radeon:

 

La patch contiene miglioramenti di stabilità e prestazioni per tutta la linea di schede grafiche ATI Radeon. È fortemente consigliata ai proprietari di Radeon.

 

·        Corretta: anomalia grafica all'apertura del libro di Teledahn.

·        Corretta: schermata di caricamento con strani colori.

·        Corretto: effetto clipping della telecamera nella stanza illuminata di Kadish.

·        Corretto: i libri di collegamento a volte risultano tagliati.

 

Altri bug corretti:

·        Corretto: uscire dal gioco dall'Età Bahro dopo aver spedito l'ultimo pilastro a Relto distrugge i pilastri.

·        Corretto: dopo aver cliccato sul pannello di Kadish per l'enigma finale ed essersi collegati a Relto, il giocatore non può camminare in Relto.

·        Corretto: è impossibile completare l'enigma delle colonne se viene azzerato mentre le colonne sono abbassate.

·        Corretto: doppio effetto sonoro quando si preme il tasto della camminata laterale ed entrambi i tasti del mouse.

·        Corretto: se viene inserito il codice sbagliato nel proiettore, il giocatore riceve un avatar invisibile.

·        Corretto: quando si clicca su un libro nella biblioteca, si preme F4 e poi si clicca ripetutamente sul demo di Uru Live, non c'è nessun suono nell'Era a cui ci si collega.

·        Corretto: dopo aver impostato la mappatura della tastiera nella Spaccatura con la pioggia, l'ultimo tasto assegnato non viene salvato.

·        Corretta: irregolarità nell'animazione degli ingranaggi nella stanza dei macchinari di Gahreseen.

·        Corretto: parti mancanti nelle schermate di calibrazione schermo e di creazione del personaggio nel master finale.

·        Corretto: impossibile continuare dopo aver azzerato l'enigma del percorso illuminato in Kadish.

·        Corretto: crash quando ci si collega dalla pietra del tesoro nell’armadio dopo aver cliccato più volte.

·        Corretto: la schermata di creazione del personaggio si blocca quando si cambia rapidamente la pettinatura.

 


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร