หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Mein Spiel stürzt an einer bestimmten Stelle ab.

คำถาม:

 

คำตอบ:


Sollte es im Spiel zu Abstürzen kommen, nutzen Sie bitte die Cheat-Codes, um die entsprechende Stelle zu überspringen.

 

Das Spiel unterteilt sich in 8 Levels, welche jeweils einem Element (Wasser, Luft, Feuer, Erde) zugeordnet sind. Jeder Level hat eine Benutzeroberfläche und beinhaltet mehrere Spiele (Missionen). Ohne die Benutzung eines Cheatcodes müssen alle Spiele eines Levels erfolgreich abgeschlossen werden, um den Zutritt zum nächsten Level zu erhalten.

 

 

 

  • Um den Cheat Mode zu aktivieren geben Sie bitte ein:   LEXIS19

 

  • Um die aktuelle Sequenz (Video, Übertragung) zu überspringen: SHIFT &à(Drücken Sie SHIFT undàgleichzeitig)

 

  • Um ein Spiel zu gewinnen: SHIFT &à

 

  • Um einen Unterlevel eines Spiel zu gewinnen, wenn dies unterteilt ist: (Ausnahme : “Soon” und “Zocha”) SHIFT &á

 

  • Um einen Level zu gewinnen: (Ausnahme Wasser) SHIFT &à (in der Benutzeroberfläche des Spiels)

 

  • Um die Analyse in der Werkzeugleiste zu erhalten (für “Tetima”): Geben Sie SU2754 ein.

 

  • Um den “Sound Cracker” in der Werkzeugleiste zu erhalten (für “Vari”): Geben Sie ST1732 ein.

 

 

Beachten Sie bitte, dass es weder ein Eingabefenster noch eine Konsole etc. gibt. Das Bedeutet, dass Sie den Cheat eintippen müssen, ohne auf dem Bildschirm sehen zu können, was Sie tippen. Sollte die Eingabe nicht funktionieren, probieren Sie es bitte erneut, eventuell haben Sie sich einfach vertippt.

 


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร