หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

System requirements for Settlers V: Heritage of Kings

คำถาม:

What are the minimum requirements to play Settlers V?

คำตอบ:


You need a PC with the following system specs.:

Supported OS: Windows 98se/ME/2000/XP (only)
Processor: 1 GHz Pentium III or AMD Athlon
RAM: 256 MB
Video Card: 32 MB Direct X 9.0c compliant ***see supported list***
Sound Card: 16 bit DirectX 9.0c compliant sound card
DirectX Version: DirectX 9.0c (included on disc)
DVD-ROM: 8x CD-ROM
Hard Drive Space: 1 GB
Peripherals: Windows keyboard and mouse only
Multiplayer: Broadband with 64 kbps upstream (128 kbps recommended)

*Supported Video Cards at Time of Release
ATI Radeon 8500/9000/X series NVIDIA® GeForce™ 2/3/4/FX/6 series

Laptop models of these desktop cards may work as long as their performance is on-par with the minimum configuration.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร