หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Patch for Silent Hunter 3

คำถาม:

Where can I find the latest update for Silent Hunter 3?

คำตอบ:


Below is the latest Silent Hunter 3 patch, version 1.4: 

For disc versions:

North America: 
http://patches.ubi.com/silent_hunter_3/silent_hunter_3_dvd_1.4b_us.exe (20.5Mb)

Europe:
http://patches.ubi.com/silent_hunter_3/silent_hunter_3_dvd_1.4b_emea.exe (20.5Mb)

For downloadable versions: 

North America:
http://patches.ubi.com/silent_hunter_3/silent_hunter_3_download_1.4b_us.exe (18.7Mb)

Europe:
http://patches.ubi.com/silent_hunter_3/silent_hunter_3_download_1.4b_emea.exe (18.7Mb)


Silent Hunter 3 v1.4 
 • Campaign radio messages improved so that a message can have "from" and "to" fields
 • Multiplayer version changed to 1.4.
 • Fixed the bug concerning sonar ping for clients
 • Added new buildings in German bases (harbors)
 • UZO view by night was improved;
 • Navigator tells when the last waypoint was reached;
 • Customizable values for storm parameters for each U-Boat (see StormConditions entry for each uboat.cfg file);
 • Depth report only when diving (from 10 to 10 meters); Time compression will drop to 1 (if greater) when critical depth was reached;
 • Sonar new contacts are identified as merchants or warships (not as unknown contacts as in the previous patch);
 • Sonar indicator will move faster when the player is at sonar station (and clicks on the sonar dial); and now it can be dragged with the mouse;
 • Some shortcut keys will toggle between current view and the next view: radio messages (M), captain’s log (K), hydrophone station (H) and radio station (R);
 • A new option was added on “Merchant/Warship/... spotted” popup window. By checking this check box (called “Set as default action”) the selected action will be always performed when the situation occurs. This default action will be saved from a game to other and can be reset, during the game (when press ESC) by choosing “Options/Reset default action” from Game options;
 • Corrected several torpedo descriptions errors within the game
 • Added the P38 fighter bomber to the inventory of American forces and the campaign
 • Added the Wellington bomber to the inventory of British forces and the campaign
 • Corrected the damage model for the German Armed Merchant Cruiser
 • Increased the detonation range of star shells to 1800m
 • Changed Torpedo Momber aircraft type designation to Bomber :)
 • Improved the rough waters behavior of Small and Coastal Merchants
 • Sonar man - Fixed a bug where "Report on nearest contact" was not function properly
 • Sonar man - Fixed a bug where "Follow nearest contact" was not function properly
 • Dynamic campaign - Add new harbor ships and traffic, including merchants, minefields and patrols
 • Dynamic campaign - Corrected some data in the naval rooster

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร