หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Text on the Auto-Run Menu Unreadable

คำถาม:

When I try to install Brothers in Arms, the auto-run menu comes up all garbled with what looks like lines of code. What is the problem?

คำตอบ:


This seems to be a conflict with certain CD burning software.
  • Ahead's Nero InCD program to be problematic with the installer.
  • Uninstalling Ahead InCD should resolve the problem.

If you do not have this particular program installed on your PC and are still encountering the problem, try uninstalling the CD burning software you do have installed to see if it helps.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร