หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Where Are My Savegames Located?

คำถาม:

Where are my savegames located?

คำตอบ:


For PC, savegames are located in the following folder:

C:\Documents and Settings\(User Name)\Local Settings\Application Data\Myst V End of Ages

Game settings are kept in the 'init' folder, savegames are in the 'sav' folder, and game progress is kept in the 'progress.db' file.

***Note: Local settings and Application Data may be hidden folders. You may need to change your view options to allow you to see and access these folders.For Mac, savegames are located in the following folder:

Apple HD -> Users -> (Main User) -> Library -> Application Support -> Myst V End of Ages- > sav

To backup the savegames, make a copy of the entire 'sav' folder.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร