หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Missing Audio and Other Sound Problems

คำถาม:

My sound does not work when speaking directly to a character. If the character is to the side I can hear them but not face to face. I am using the subtitles and also trying to keep the characters to the side of me but it is annoying and takes away from gameplay.  How can I fix this?

คำตอบ:


If you have a Sound Blaster Live! 5.1 sound card (or another 5.1 capable sound card) and do not have 5.1 surround sound speakers setup, you may have to adjust the sound settings for the card in Windows correctly.  In order to resolve this issue, please use the steps below:

1. Go into the Control Panel (Start -> Settings -> Control Panel)
2. Select Sounds and Audio Devices 
3. Click on the Audio Tab -> Advanced under Sound Playback.
4. In the drop down list for the speaker setup, select the speaker configuration that best matches your setup and apply the settings.

If you are unsure of your current speaker configuration, then please use Desktop Speakers.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร