หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Fehler bei der Komponentenübertragung xmltok.dll

คำถาม:

คำตอบ:


Sollten Sie diese Fehlermeldung erhalten, müssen Sie einen Diagnosesystemstart durchführen!

 

Ein Diagnosesystemstart ist eine Art des Systemstarts unter Windows, bei der keine Drittanbieter - Programme und nur sehr wenige Windows eigene Treiber geladen werden. Zusätzliche Treiber werden häufig durch Anwendungen installiert, die nach der ursprünglichen Installation von Windows XP installiert werden. Ein Diagnosesystemstart wird häufig bei der Suche nach Fehlerursachen verwendet. Er kann aber auch durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine bereits installierten Anwendungen / Treiber dem Spiel "dazwischenfunken".

 

  

Hier finden Sie ein Video, dass Ihnen zeigt, wie Sie einen Diagnosesystemstart durchführen.

1. Systemkonfigurationsprogramm starten

 

Auf  "Start" -> "Ausführen" klicken. Geben Sie im Feld "Öffnen" den Namen "msconfig" ein und klicken Sie auf OK.

 

2. Diagnosesystemstart

 

Klicken Sie auf die Registerkarte "Allgemein" und dann auf "Diagnosesystemstart - Nur grundlegende Geräte und Dienste laden".

Nicht unbedingt notwendige Gerätetreiber und Software werden vorübergehend deaktiviert.

 

Klicken Sie auf "Übernehmen" -> "Schließen" und STARTEN SIE IHR SYSTEM NEU !

 

3. Normaler Systemstart

 

Wählen Sie nun unter der Registerkarte "Allgemein" - "Normaler Systemstart - Alle Gerätetreiber und Dienste laden".

Klicken Sie auf "Übernehmen" -> "Schließen" und starten Sie ihr System diesmal NICHT neu!


4. Starten Sie nun die Installation.แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร