หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

[STEAM] Performance Problems

คำถาม:

I am experiencing performance problems in the game. Is there anything I can try to increase performance?

คำตอบ:


If your video card has less than 512 MB of memory, please try using the mat_picmip 1 console command to improve game performance (please see the console FAQ if you are unfamiliar with using console commands).

If this performance recommendation helps with performance issues in Dark Messiah you may wish to add it to your configuration file so you will not need to enter it into the console when loading Dark Messiah:

1. Exit Dark Messiah
2. Locate the Dark Messiah configuration file:
C:\Program Files\Steam\steamapps\< Your Steam Account Name >\dark messiah might and magic single player\mm\cfg\config.cfg (With a default installation)
3.Open the file in Notepad and add mat_picmip "1" on a new line at the end of the file
4.Save the file to permanently save this setting

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร