หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Zusatzmissionen / Cheats

คำถาม:

 

คำตอบ:


Um die Situationen 8, 9 und 10 freizuschalten, muss man die folgenden Codes im Titelbildschirm eingeben:

Situation 8  => L,R,links,rechts,Quadrat,Kreis,X,Dreieck
Situation 9 => Dreieck,unten,Kreis,links,X,oben,Quadrat,rechts
Situation 10 => rechts,unten,oben,links,Kreis,X,R,L

 

Zusatzmissionen download!


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร