หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

The install froze on Chessmaster Grand Master Edition, how can I start the install again?

คำถาม:

The install froze on Chessmaster Grand Master Edition, how can I start the install again?

คำตอบ:


You will need to complete a manual uninstall for this game, please do the following

Open My Computer then open the Local Disk (C:)
Open the program files folder.  
Click on the tools menu then choose folder options
Click on the view tab and tick the box labelled "show hidden files and folders".  Press OK
Open the installshield installation information folder
Search for a folder named {27614800-84A9-484E-9CCB-43ED2F1205F5}
Right click on the folder and choose rename.  Press the End key on the keyboard and type the word OLD.  Press the enter key

Reboot the machine and you will be able to restart the install process for this game.


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร