หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

System Requirements

คำถาม:

What are the minimum system requirements for Imagine: Fashion Designer?

คำตอบ:


In order for this game to run properly, your PC MUST meet or exceed these minimum system requirements:

Supported OS: Windows 2000 / XP / Vista (only)
Processor: 1.5 GHz Pentium 4 or AMD Athlon (2 GHz Pentium 4 or Athlon recommended)
RAM: 256 MB (512 MB recommended)
Video Card: 128 MB DirectX 9.0c-compliant video card (256MB recommended) (see supported list*)
Sound Card: DirectX 9-compliant sound card 
DirectX Version: DirectX 9 or higher (included on disc)
CD-ROM: 12x or faster CD-ROM drive
Hard Drive Space: 3 GB free
Peripherals Supported: Windows-compatible keyboard and mouse
Multiplayer: None

*Supported Video Cards:
NVIDIA GeForce 3 / 4 / FX / 6 / 7 / 8 series 
ATI Radeon 7500 / 8500 / 9000-9800 / X300-X1950 / HD2400-2900 series
S3 Graphics Chrome S27

NOTE: Notebook versions of these cards may work but are NOT supported. These chipsets are the only ones that will run this game.
NOTE: This game contains technology intended to prevent copying that may conflict with some disc and virtual drives.


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร