หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Assassin's Creed Loads In a Window

คำถาม:

When trying to play the DirectX 10 version of Assassin's Creed, it loads up as a window. How can I load it in fullscreen mode?

คำตอบ:


You may need to edit the Assassin.ini file found in this location:

Windows XP: C:\Documents and Settings\Username\Application Data\Ubisoft\Assassin's Creed
Windows Vista: C:\Users\Username\AppData\Roaming\Ubisoft\Assassin's Creed

Open this file with notepad and find the line:

Fullscreen=0
Change it to:
Fullscreen=1 
Save the file.

This variable controls whether Assassin's Creed starts up in fullscreen (=1) or windowed (=0) mode. Fullscreen mode is always recommended for optimal performance and minimal problems, especially with Windows Vista where fullscreen applications automatically disable the desktop and thus improve performance. However, if you find the game starting up in windowed mode even if you don't want it to, make sure this option is set =1 and if that doesn't work, press ALT+Enter to force the game to switch to fullscreen mode.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร