หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Se siete bloccati e ricaricare il salvataggio automatico non è un' opzione.

คำถาม:

Se siete bloccati e ricaricare il salvataggio automatico non è un' opzione, potete velocemente ricaricare un salvataggio di "back-up" e
continuare a giocare dalla sequenza in cui avete visitato RAZIA l' ultima volta.
In questo modo potrete limitare la perdita dei vostri progressi nel gioco.

คำตอบ:


Questa è la procedura da eseguire:

Selezionare l'opzione "Utilità dei dati salvati" dalla categoria "Gioco" del menù XMB™ (XrossMediaBar) della PlayStation 3
Cercare l'ultimo "Autosalvataggio" di Prince of Persia Le Sabbie Dimenticate
Premere il tasto Triangolo
Selezionare "Elimina" e confermare
Riavviare Prince of Persia: Le Sabbie Dimenticate
Selezionare "Continua"
Quando il messaggio di errore apparirà sullo schermo, scegliere "OK"

Il gioco dovrebbe ripartire dalla sequenza in cui avete visitato RAZIA l'ultima volta.
In questo modo potrete limitare la perdita dei vostri progressi nel gioco.


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร