หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Impossible d'accéder au Mode Histoire

คำถาม:

Après avoir été invité dans une partie par un ami, je suis continuellement redirigé vers le multiplayer. Comment dois-je faire pour réaccéder au mode histoire?

คำตอบ:


Ce problème arrive généralement lorsqu'un joueur accepte malencontreusement une invitation pour une partie multijoueur autre qu'Assassin's Creed Brotherhood. Pour le résoudre, veuillez suivre les étapes suivantes:
 
1. Appuyez sur le bouton Guide Xbox 360
2. Appuyez sur X pour vous déconnecter
3. Revenez au menu principal d'Assassin's Creed Brotherhood
4. Reconnectez vous à votre Gamertag et au Xbox Live
 
Vous devriez maintenant pouvoir continuer à jouer normalement à Assassin's Creed Brotherhood.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร