หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Can I Change the Resolution from Outside the Game?

คำถาม:

How can I change the game's screen resolution before starting the game?

คำตอบ:


Recommended for Advanced Users Only

In order to change the screen resolution outside of the game please use the following steps:

1. Locate your save game folder:

Saved games are located under the default folder:

- In Win7 and Vista   
C:\Users\<USERNAME>\Saved Games\Assassin's Creed Brotherhood
- In Win XP
C:\Documents and Settings\<USERNAME>\Application Data\Ubisoft\Assassin's Creed Brotherhood

2. Locate and double click the file named ACBrotherhood.ini (it should open in Notepad).

User-added image

3. Edit the DisplayWidth and DisplayHeight lines according to your desired resolution. Save and close the file.

User-added image

* For the best experience, run the game in a 1024x768 or higher resolution. Check your monitor's documentation to ensure supported resolutions before changing this setting.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น