หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

How Does the Voice Chat Work?

คำถาม:

How do I use the voice chat features in Assassin's Creed Brotherhood?

คำตอบ:


Start by loading up an Assassin's Creed Brotherhood multiplayer match. Once the match has started, you can locate the following options by pausing your game and selecting Options --> General.

Voice Chat: On/Off (Allows you to enable or disable voice chat)
Voice Chat Volume: 1 - 10 (Allows you to adjust the volume of player voices)
Voice Chat Action: Push to talk / Toggle (Allows you to change the action required to communicate)

Push to Talk (Default)
While in Push to Talk mode, players will need to hold down the "G key" in order to talk.

Toggle
While in Toggle mode, players can press the "G key" once to turn on the mic and begin talking. Players can then have to press the "G key" a second time to turn off the mic.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น