หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Blackscreen In-Game

คำถาม:

I randomly get a black screen when playing my 3DS game. Is there a way to fix the issue?

คำตอบ:


We have found that the 3DS can have system issues if the WiFi is enabled while a game is being played.

It is really simple to disable the Internet access on the system. There is a little slider bar that turns Internet access on or off. The slider bar labeled Wireless is located just to the right of the A button on the right side of the 3DS system. A yellow LED notifies if the WiFi is enabled. If the light is on, disable the WiFi by sliding the wireless button down and releasing it. When the light goes off, the WiFi has been turned off.

This should resolve any conflicts and prevent the game from freezing up.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร