หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Driver: SF (PC) Multiplayer Connection Issues

คำถาม:

When attempting to join a multiplayer game, I either get disconnected from the host or sit at the searching for players screen for 15-30 minutes. What can I do?

คำตอบ:


If you are receiving multiplayer connection issues or are having trouble connecting to a multiplayer game please try the following:

1. Start by updating any anti-virus or personal firewall software that may be installed to your computer system. This includes your windows firewall as well as updating the firmware for your home router. If updating these programs does not resolve the issue, you may need to temporarily shut-down the associated program or bypass the router and establish a direct connection to your modem.

2. If it is not possible to shut-down your firewall, you will need to configure your router or firewall to allow these ports for the best possible connection:

UDP: 1000, 3074, 9103
TCP: 80, 14155, 14156, 1000

Directions for configuring network ports are specific to the software and hardware being used, and can be found by visiting the manufacturer's website.

3. You may also encounter problems due to applications running in the background on your computer system. When playing Ubisoft games, please be sure to close all running background applications before starting your game. You can find the steps for this listed below.

  1. Open your start menu and look for Run (Win XP), Start search (Win Vista), or Search programs and files (Win 7)
  2. Delete anything on the Open line that you'll find there, and type in the word MSCONFIG and press the Enter key to bring up the system configuration utility
  3. Look down the list of startup items (not the tab labeled Startup), and choose Selective Startup (if it is not already selected) (If you don't see this, make sure you've clicked on General, near the top of the window)
  4. Once you've chosen Selective Startup, uncheck 'Load Startup Items'
  5. Once you're done here, click Apply & OK, and let it reboot your computer


Try running the game again. If the game loads and seems to be working, the problem is most likely related to one or more programs you have scheduled to load with Windows. You can then revert the settings back the way they were, and in a trial-and-error fashion, disable some programs using the startup tab (in the msconfig utility) to try to find the culprit.

*Keep in mind that this is a temporary solution and any changes can be reverted by returning to the MSCONFIG utility and re-selecting Normal Startup

4. There may also be certain restrictions set by your ISP. If you continue to have trouble, please contact your ISP for details on any specific restrictions on the previously mentioned network ports.


If you continue to have trouble, please use the Ask a Question button at the top of the screen to submit a support ticket. Please include a full description of your problem along with any error messages you may have received.


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น